diensten
Roostering

Onderwijsroostering

Hoge werkdruk door veel lokaalwisselingen en daagroosterwijzigingen? Tevredenheid van medewerkers vergroten door beter werk- privé balans? Ruimtes beter benutten? Wij helpen graag met de oplossing voor deze en meer vragen of wensen. Het rooster vloeit voort uit een doordachte onderwijsplanning, wat de basis legt voor tevreden studenten en medewerkers. Maar zo simpel als het lijkt, zo uitdagend kan een goed rooster zijn. Hoe ga je om met uitval door ziekte? Hoe zorg je voor een optimale verdeling van studenten, docenten en lokalen? Een goede onderwijsplanning vormt hier de basis voor een rooster met een stevig fundament.
Benieuwd wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? Of wil je graag samenwerken?

Roosterplanning bij Prazo

Voorafgaand aan het daadwerkelijke roosterwerk, duiken we diep in de huidige en verwachte situatie. We houden rekening met formatie, het verwachte aantal studenten en de beschikbare lokalen. Al deze factoren vloeien samen in een zorgvuldige afstemming van het rooster, zodat het perfect aansluit op de specifieke behoeften van jullie onderwijsinstelling.  

De voordelen van een sluitend onderwijsrooster

Prazo streeft ernaar om in nauwe samenwerking met jullie onderwijsinstelling een stabiel onderwijsrooster te creëren. Dit streven stelt jullie instelling in staat te profiteren van de voordelen die voortkomen uit een zorgvuldig samengesteld onderwijsrooster. 

Hierbij valt te denken aan: 

  • Efficiëntie: Door optimale benutting van beschikbare tijd en middelen verlopen onderwijsprocessen efficiënter. 
  • Flexibiliteit: Een goed rooster houdt rekening met mogelijke veranderingen en biedt flexibiliteit om snel in te spelen op onverwachte gebeurtenissen.  
  • Continuïteit: Minimaliseren van lesuitval, waardoor de continuïteit van het onderwijs wordt gewaarborgd. Studenten en docenten weten wat ze kunnen verwachten. 
  • Leerling-tevredenheid: Roosters worden ontworpen met oog voor de behoeften van de leerlingen. Dit draagt bij aan een hogere tevredenheid onder leerlingen. 
  • Tevreden docenten: Een evenwichtig rooster houdt rekening met de belasting van docenten. Hierdoor ontstaat er een betere werk-privébalans en wordt stress mogelijk  verminderd. 

Ons team

Annelies
directrice/Consultant
Laura
Consultant
Nienke
CONSULTANt
Lobke
Office manager

Wij zijn specialisten in

Wat onze klanten zeggen

“Een externe organisatie heeft Prazo aanbevolen om ons te helpen bij een vraagstuk over het inroosteren van lesbezoeken. Het vraagstuk wat wij aan Prazo hebben voorgelegd: “Hoe maken we een koppeling met aangeleverde externe data en Xedule? En welke informatie hebben wij nodig vanuit de roostermakers om dit mogelijk te maken en andersom wat hebben de roostermakers nodig vanuit ons?”. In het eerste gesprek die wij hebben gevoerd met Annelies van Prazo kwam al snel hun deskundigheid naar voren. De wijze waarop zij meedachten met ons vraagstuk en dat zij ons vraagstuk vanuit een ander perspectief benaderen heeft ons enorm geholpen. Zo hebben zij ervoor gezorgd dat wij onze uitdaging scherper hebben gekregen en hebben zij nieuwe ideeën aangedragen hoe wij met ons vraagstuk om kunnen gaan. Prazo heeft voor ons een format opgesteld hoe wij Xedule goed kunnen koppelen. Dit format konden wij delen met onze roostermakers. Ook hebben zij een pilot gedraaid waarbij de lesbezoeken en nabespreking aan de hand van een vast formulier werden ingeroosterd. Door dit formulier konden onze roostermakers deze data makkelijk verwerken. Al met al hebben de pilot en het formulier ervoor gezorgd dat wij nu de juiste taal spreken met ons roosterbureau en dit intern soepel verloopt. Binnen onze organisatie kan momenteel snel en efficiënt worden geschakeld met het roosterbureau. De deskundigheid, het meedenkend vermogen, de verdere afhandeling en communicatie hebben wij als zeer positief ervaren.”

Ferry Groenewegen van der Weijden Albeda Horecacollege

Ben je benieuwd naar meer?

Wij kunnen wanneer nodig is het proces van plannen, roosteren, coördineren en adviseren volledig uit handen nemen. Wilt u hierover graag meer informatie neem dan contact met ons op!